Yhteistyö Ohjaamon kanssa

Teemme mielellämme yhteistyötä eri toimijoiden ja ryhmien kanssa. Yhteistyötä voi olla monenlaista ja olemme avoimia myös uusille yhteistyönmuodoille ja avauksille. Voit ottaa suoraan yhteyttä, ehdottaa ideaasi, sopia tapaamisesta tai keskustella muuten yhteistyön eri mahdollisuuksia.

Ohjaamon esittelytilaisuudet

Ohjaamoon voi tulla tutustumaan paikan päälle Palvelutorille tai voimme tulla myös vierailemaan teidän tiloissanne.

Ohjaamon esittelyt voidaan aina räätälöidä kohderyhmä huomioiden ja tilaisuuksia järjestetään niin nuorille kuin ammattilaisille. Laita viestiä tai soittele niin sovitaan teille sopivasta kokonaisuudesta.

Ohjaamo tutuksi -esittelyt

Esittelyssä kerrotaan Ohjaamon palveluista, työntekijöistä ja käydään läpi, millaisissa asioissa Ohjaamolla voi asioida. Ohjaamo tutuksi -esittelyyn voidaan sisällyttää muita teemoja, joista kuulijakunta voisi hyötyä ja jotka ovat juuri siinä hetkessä ajankohtaisia.

Aiheita Ohjaamon esittelyn kylkeen: 

CV ja työnhaku
Käydään läpi työnhakuun liittyviä asioita, erilaisia asiakirjoja ja työnhakukanavia. Voimme perehtyä esimeriksi ansioluettelon merkitykseen ja sisältöön sekä lähteä työstämään yhdessä ryhmän kanssa ansioluetteloita.

Työelämätaidot ja työelämän pelisäännöt
Keskustellaan yleisesti työelämässä vaadittavista taidoista ja tarkastellaan työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia työsuhteessa.

Nelikenttätyöskentely hyvinvoinnin edistämisen tukena

Nelikentän avulla syvennymme arvojen ja oman toiminnan maailmaan, pohtimaan itselle tärkeitä asioita, omia arvoja. Tulemme tietoiseksi niistä vaikeista tunteista, ajatuksista ja muistoista, jotka ovat esteenä/hidasteena kun kuljen kohti minulle tärkeää. Opettelemme tulemaan tietoisemmaksi omista automaattisista toimintatavoista, ja mietimme toimivampia toimintatapoja, jotta omien arvojen mukainen elämä voisi olla mahdollista.

Nelikenttä- työskentelyä voidaan ryhmän tarpeesta riippuen hyödyntää mm. opintojen keskeytymiseen, tai muuten oman elämän tilanteen selkeyttämiseen. Nelikenttä on monikäyttöinen työkalu, jonka avulla voi työstää lähes mitä vaan oman elämän osa-aluetta tai tavoitetta. Vaikka työpaja toteutetaan ryhmämuotoisesti, jokainen osallistuja voi keskittyä oman tilanteensa työstämiseen.

Varaukset ja lisätietoja Onni-työntekijöiltä:
Mirjami Karhu, p. 050 326 8585
Tiina Puusniekka, p. 050 469 9663