Omavalmentaja ja kuntakokeilun työllisyyden neuvonta

Jos olet kuntakokeilun asiakas, kuntakokeilun asiakkaana saat omavalmentajan, jonka kanssa sovitte yhteydenpidosta jatkossa. Hän auttaa sinua kartoittamaan tilannettasi ja ohjaa eteenpäin palvelupolulla kohti työnhakua ja työllistymistä.

Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai olet työllistämistä edistävässä palvelussa. Olet alle 30-vuotias, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, vaan saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta ja äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi.

Kuntakokeilun työllisyyden neuvonta palvelee yleisesti työllisyyteen liittyvissä asioissa: 02950 41599.

Omavalmentaja ja valmennettava.