Ohjaamo tutuksi -esittelyt

Ohjaamo tutuksi -esittelyissä kerrotaan Ohjaamon palveluista ja toimintamalleista eri ryhmille. Esittelykokonaisuuteen voi sisällyttää Ohjaamon yleisen esittelyn lisäksi työelämään ja koulutukseen liittyviä aiheita kohderyhmän tarpeet huomioiden.

Esittelyt toteutetaan Ohjaamon tiloissa Palvelutorilla tai tilaajan omissa tiloissa, oppilaitoksissa, yrityksissä, yhdistyksissä yms.

Vierailu Ohjaamolla ja tutustuminen Palvelutoriin (noin 1h)
Tervetuloa Ohjaamolle. Esittely sisältää Ohjaamon toiminnan esittelyn kokoustilassa sekä kierroksen Palvelutorilla.

(Hyvä vaihtoehto verkostoille ja yhteistyömahdollisuuksien suunnitteluun.)

Aiheita Ohjaamon esittelyn kylkeen: 

(Varaathan esittelyihin vähintään 1 tunnin aikaa)

1. CV tutuksi
Esittelyssä käydään läpi ansioluettelon merkitystä, sisältöä ja rakennetta. Luento tarjoaa työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen sekä sanoittamiseen ja opettaa luomaan ammattitaitoisen ja oman näköisen CV:n. Esittelyn jälkeen nuori voi lähteä rakentamaan omaa cv:tä varmoin ottein.

2. Työnhaun vinkit
Esittelyssä käydään läpi työnhaun prosessia sekä eri kanavat, joista töitä haetaan. Lisäksi käydään läpi työnhaussa tarvittavat asiakirjat ja erilaiset hakemusmallit. 

3. Työelämätaidot ja työelämän pelisäännöt
Keskustellaan yleisesti työelämässä vaadittavista taidoista ja tarkastellaan työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia työsuhteessa.

Varaukset ja lisätiedot:

ohjaamo.lahti@lahti.fi/ 050 398 5665

Muut tilattavat esittelyt:

4. Nelikenttätyöskentely hyvinvoinnin edistämisen tukena

Nelikentän avulla syvennymme arvojen ja oman toiminnan maailmaan, pohtimaan itselle tärkeitä asioita, omia arvoja. Tulemme tietoiseksi niistä vaikeista tunteista, ajatuksista ja muistoista, jotka ovat esteenä/hidasteena kun kuljen kohti minulle tärkeää. Opettelemme tulemaan tietoisemmaksi omista automaattisista toimintatavoista, ja mietimme toimivampia toimintatapoja, jotta omien arvojen mukainen elämä voisi olla mahdollista.

Nelikenttä- työskentelyä voidaan ryhmän tarpeesta riippuen hyödyntää mm. opintojen keskeytymiseen, tai muuten oman elämän tilanteen selkeyttämiseen. Nelikenttä on monikäyttöinen työkalu, jonka avulla voi työstää lähes mitä vaan oman elämän osa-aluetta tai tavoitetta. Vaikka työpaja toteutetaan ryhmämuotoisesti, jokainen osallistuja voi keskittyä oman tilanteensa työstämiseen.

Varaukset ja lisätietoja:

Mirjami Karhu, p. 050 326 8585

Tiina Puusniekka, p. 050 469 9663

5. Eri koulutusvaihtoehdot Suomessa
Luennolla käsitellään peruskoulun jälkeisiä koulutuspolkuja. Ensin esittelyssä on toisen asteen koulutus, painottuen ammatilliseen koulutukseen. Sitten ammattikorkeakoulu ja yliopisto – kenellä on hakukelpoisuus ja miten haetaan? Entä jos oppilaitosten ovet eivät aukene? Mitä ovat avoimet korkeakouluopinnot, esimerkiksi polkuopinnot? Kuulijakunnan tarpeiden mukaan voidaan keskittyä enemmän joihinkin tiettyihin osa-alueisiin, kuten ammattikorkeakoulujen hakuprosessiin.

Varaukset ja lisätietoja:

Kati Välimäki, p. 044 708 1641

Ota rohkeasti meihin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä teille sopiva ajankohta ja kokonaisuus kuntoon! Edistetään yhdessä nuoren polkua eteenpäin!

Ohjaamo Lahden logo.
Ohjaamon neuvonta
Ohjaamon aula.
Yhteistyö.